Kontingenter

Alle som ønsker å være medlem av IL ROS må betale medlemskontingent. Alle aktive idrettsutøvere samt tillitsvalgte, trenere og lagledere må være medlem av idrettslaget.

Barn i førskole alder, 1. og 2. klasse betaler aktivitetsgebyr og kan da delta på alle aktiviteter i IL ROS.

Gruppene har i tillegg sine egne kontingenter/treningsgebyr. Se mere om dette på gruppenes egne sider.

Medlemskap;
Alle alderstrinn skal betale medlemskontingenten i IL R.O.S. for å kunne delta på organisert trening og kamp.  Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår.

Medlemskap      2017
Familie (foreldre og barn til og med 20 år)        800
Voksne 21+   400
Barn til og med 20 år   300
Støttemedlemm   100