Referat fra årsmøtet

Signert referat vedlegges.

2017-05-10
arneborch