Røykenmila

Røykenmila er et terrengløp og en markedsdag som arrangeres i Kjekstadmarka, den første søndagen i september hvert år. Alle inntekter fra arrangementet kommer lokalbefolkningen til gode gjennom ulike prosjekter, som å bygge skaterampe, forbedre veier inn i marka, sette opp gapahuker ved ROS hytta, i Kjekstadmarka og ved Herstadhei Turisthytte. Det deles også ut støtte til lokale lag og foreninger som blant annet ROS Turn, ROS Håndball og ROS Ski. Røykenmila ønsker å skape verdier i lokalmiljøet, og er en aktivitetsdag for hele familien.

Mer info på www.røykenmila.no