arneborch 2017-01-20 14:43:26

MEDLEMSKONTINGENT 2017

MEDLEMSKONTINGENT 2017

Alle som ønsker å være medlem av IL ROS må betale medlemskontingent. Alle aktive idrettsutøvere samt tillitsvalgte, trenere og lagledere må være medlem av idrettslaget..

Du bør vurdere å betale familiemedlemskap. Dette vil være en ytterligere støtte til idrettslaget og bygda, da kommunen yter noe støtte i henhold til antall medlemmer.

Alle alderstrinn skal betale medlemskontingenten i IL R.O.S. for å kunne delta på organisert trening og kamp.

  • Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår, og fornyes automatisk inntil utmelding.
  • Barn er forsikret via medlemskontingenten gjennom NIF til og med det året de fyller 12.

Satser 2017

  

kr

Familie (foresatte og barn til og med fylte 20 år i kontingentåret)

 

800

Enkeltmedlen voksen (21 år eller eldre i kontingentåret)

 

400

Enkeltmedlem barn (til og med 20 år i kontingentåret)

 

300

Støttemedlem

 

400