Aktivitetsleder kurs i barneidrett

Det arrangeres Aktivitetsleder kurs i Barneidrett i ROS Arena, 11.10 - 12.10

2017-08-22
Thomas Bøhlerengen

AKTIVITETSLEDER I BARNEIDRETT


Sted: ROS Arena, Spikkestad

Tid: onsdag 11. oktober og torsdag 12. oktober kl. 17.30-22.00

Kurset har fokus på:
Kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig – fysisk, motorisk, psykisk og sosialt – gjennom
fysisk aktivitet. Tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer og opplever
idrettsglede. Alle kursdeltakere får utdelt Barneidrettstreneren. Boka dekker også deler av pensum
for enkelte idretter på Trener 1-nivå i Trenerløypa.

For hvem: Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år i skole, SFO og idrettslag. Nedre aldersgrense som
kursdeltaker er 15 år (f. 2002).

Kurslærer:
Trond Petter Austad har 18 års erfaring som kroppsøvings- og idrettslærer i ungdoms- og videregående skole. Han er
utdannet på Norges idrettshøgskole i trenerstudiet. Trond Petter er også instruktør for kurset Lederkurs for ungdom
og for AktivSkole365 i Vestfold idrettskrets. I tillegg har han lang erfaring både som spiller og trener i fotball.

Kursavgift: kr.600,- per person (faktura ettersendes klubbvis om ikke annet er avtalt)

Meld deg på via MinIdrett.nif.no innen søndag 15. oktober 2017

Spørsmål? Ta kontakt på mail: Hanne-Kristin.Kvarme@idrettsforbundet.no / tlf: 97735618

Velkommen til kurs i regi av Buskerud idrettskrets!

KURS FOR IDRETTEN I BUSKERUD