Nyheter

Vår leverandør har fornyet e-post tjenesten, og i den forbindelse må vi endre oppsettet for henting og levering av e-post.

26.05.2017
- arneborch

Her finner man 2017 utgivelsene av vårt eksellente medlemsblad :-)

16.05.2017
- arneborch

Signert referat vedlegges.

10.05.2017
- arneborch

Informasjon om Idrettsskolen 2017

Oppstart mandag 09.01

01.01.2017
- Thomas Bøhlerengen

VIPPS i kiosken ROS Arena

18.10.2016
- ijorgensen