Nyheter

Innkalling til årsmøte tirsdag 28. mars kl.19.00 i ROS Arena, Auditoriet

Saksliste i hht. vedtekter, samt ev. innkomne forslag, som må være mottatt senest 14.mars.

 Sendes på e-post til sigmkjos@online.no, eller IL ROS, Pb 90, 3401 Spikkestad 

 

23.02.2017
- arneborch

Her finner du Årsmøtedokumentet. Signert balanse, sammenstilling av gruppenes budsjetter for 2017 og sammenstilling av regnskapene for 2016 legges også ut fordi de er veldig små i selve årsmøtedokumentet.

21.03.2017
- arneborch

Styret i Svømming hadde onsdag 30. november sitt første styremøte, hvor planlegging av oppstart ble påbegynt. 

01.12.2016
- irmelin Heggertveit

MANDAG  27. mars! Bildene MÅ være i JPG eller kopibilder. Adressen er Oreveien 3, 3440 Røyken. Stoffet BØR sendes i vanlig WORD og billedtekstene også i Word sammen med teksten.

Hilsen Roar Wiik, 982 03 123

 

Mailadresse:  typowiik@gmail.com

 

 

 

10.03.2017
- arneborch

Informasjon om Idrettsskolen 2017

Oppstart mandag 09.01

01.01.2017
- Thomas Bøhlerengen

VIPPS i kiosken ROS Arena

18.10.2016
- ijorgensen